Kicsák Lóránt

Filozófiai üdvtechnikák [e-könyv]

Ingyenes

Kategóriák: , ,
Terjedelem: 161 oldal

„…tisztáznunk kell, hogy az üdvösség nem keresztény és egyáltalán nem vallási fogalom, ha valláson valamilyen meghatározott hiedelem-, hit-, kultusz- és tanrendszert értünk. Annyiban azonban nagyon is vallási fogalom, amennyiben a religio értelmét, antikvitásból örökölt etimológiák nyomán, egyaránt vezetjük vissza a figyelmességre és gondosságra (relegere), a kötelékre (religare) és az újraválasztásra (reelire). Ebben az értelemben a vallásosság kimozdítja az egyént önmagából, felforgatja viszonyát a világhoz és önmagához, és önnön léte iránti teljes mértékű elköteleződésre, önmaga (újra)választására ösztönzi. A homo religiosus az az ember, aki ellentétével, a homo negligensszel szemben gondot fordít az önmagához való viszony ápolására, és az egzisztencia iránti elköteleződését a léte iránti gondosságban éli meg.”

A könyv írásai a dekonstrukció fogalmát eredetien és költőien értelmezik. Korunk olyan alapvető kérdéseit vizsgálják, mint a társadalom megújulási képessége, a tanúsítás, a vendégbarátság vagy a megbocsátás.

PDF letöltése | Acrobat Reader
MOBI letöltése | Amazon Kindle
ePUB letöltése | Apple eszközök (iBooks, iPad, iPhone)

Elfelejtett jelszó?

A személyes adatokat a regisztráció feldolgozásához használjuk, melyeket a Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz.